.

Outsourcing IT služeb

Proč outsourcing a k čemu je Vám dobrý?

Naše společnost spolupracuje s mnoha obchodními společnostmi na základě smluvní outsourcingové smlouvy. Hlavním cílem a smyslem této smlouvy je snížení Vašich finančních nákladů a času vynaloženého k řešení IT požadavků a využití takto získaného času do vlastní výroby, řízení obchodu a služeb. Tím, že svěříte veškerou starost, servis a komplexní správu počítačů, notebooků, serverů, počítačových sítí a tiskáren nebo kopírek naší společnosti, můžete tak efektivně využít svůj čas a energii k řešení primárních obchodních činností, aniž by Vás plně funkční chod IT infrastruktury omezoval. Je to roky prověřená a fungující obchodní spolupráce s jasně vymezeným rozsahem činností a podmínek daných smlouvou.
Tuto službu využívá mnoho firem i soukromých podnikatelů v situaci, kdy již nemají další volnou časovou kapacitu nebo nechtějí ztrácet energii, kterou mohou efektivně využít jinde. Další nespornou výhodou je, že se o vše stará komplexně jeden tým, který ručí a nese zodpovědnost za vše, co spadá pod je správu. Vše, tedy od komunikace, návrhu, realizace i řešení nejrůznějších problémů, je vedeno jen jedním pracovním týmem.
V naší oblasti správy a servisu IT využívají outsourcing společnosti a podnikatelé, kteří vyhodnotili, že vedení a financování interních zaměstnanců, náklady na školení a odborná způsobilost interních správců je pro ně z ekonomického hlediska nerentabilní. Využívají tak našich odborných specializovaných služeb, předají nám důvěru a odpovědnost za návrh, budování, správu a realizaci jejich informačních systémů.

Proč využít náš outsourcing IT? 

  • Poskytujeme certifikovaný a proškolený tým specializující se na obor IT a vše s ním spojené. S ohledem na roky nasbíraných zkušeností dokážeme flexibilně řešit všechny komplikace s výpočetní technikou
  • Odpovědnost za problematiku nese naše společnost, a tím Vám umožňujeme, plně se věnovat svým podnikatelským a obchodním aktivitám ve svému oboru. 
  • Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Například může jít o nárazové nebo opakované činnosti. Některé činnosti jsou smluvně vykonávány periodicky, na jiné je potřeba reagovat promptně a často je zapotřebí i improvizace pro dosažení rychlého a požadovaného výsledku. 
  • Outsourcing Vám přináší výhodu v podobě rychlejšího růstu společnosti. Dříve a finančně výhodněji tak docílíte svých nastavených obchodních cílů, neboť větší vynaložení vlastní práce a vyčlenění vlastního personálu by vyžadovalo další a často vyšší investice. 
  • V neposlední řadě Vám má Outsourcing přinést komfortnější a efektivnější plánování. Předem Vás informujeme, jakou přesnou částku za službu zaplatíte a nemusíme se trápit myšlenkou, jaké dodatečné náklady outsourcingová firma musí vynaložit (např. dojde toner v tiskárně, onemocní zaměstnanec, který by měl jinak danou sekci na starosti apod.). 
  • Zajišťování IT služeb pomocí outsourcingu je celosvětově oblíbeným a zvyšujícím se trendem. 

Náplní našeho outsourcingového programu je komplexní služba, např. dodávka a pravidelná obnova hardware a software počítačů, notebooků, serverů či služby v oblasti plánování, výstavby a správy počítačových sítí, servisu a profylaxe tiskáren, kopírek, včetně zajištění jejich spotřebního materiálu..